Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Achiziții
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


Invitatie de participare la selectie evaluarea obiectelor gestionate de IPOT


INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SELECŢIE

Stimaţi Domni, avem plăcerea  să Vă invităm pentru a participa la concursul ofertelor de preţuri, pentru selectarea companiei, care va presta servicii de evaluare a bunurilor proprietate publică a Statului, gestionate de Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” şi drepturilor asupra lor.

 

Obiectele evaluării:

 1. Blocul administrativ, nr. cadastral 0100201.029.01, str. Ialoveni 100 b, sect. Centru, mun. Chişinău.
 2. Garaje, nr. cadastral 0100201031.01, 0100201031.02, 0100201031.03, 0100201031.04, str. Ialoveni 100, sect. Centru, mun. Chişinău
 3. Blocul administrativ, nr. cadastral 0300210364.01, şi Garajul, nr. cadastral  0300210364.02, de pe  str. Pavel Boţu 83, mun. Bălţi.


Scopul evaluării: actualizarea valorii obiectelor şi modificarea capitalul social al întreprinderii.

Perioada efectuării raportului evaluatorului: 18 decembrie – 31  decembrie 2017

Rezultat scontan: 3 rapoarte de evaluare individuală întocmite în corespundere cu acte legislative şi normative în vigoare, standardele naţionale de evaluare.

În scopul precizării unor detalii referitor  la selecţie şi condiţiile de elaborare a ofertei, urmează să expediaţi adresările la e-mail: info@ipot.md, cnicolaescu@ipot.md sau pe tel. (022) 72-35-75.

Ofertantul va prezenta oferta,  în colet sigilat şi semnat, la sediul Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, mun. Chişinău, str. Ialoveni 100 B, etajul 2, biroul 202.

Pe colet se va indica: „Oferta de preţ pentru servicii de evaluare”.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 13.12.2017, ora 1600.

Oferta trebuie să însume obligatoriu:

 • scrisoare de înaintare cu date generale (adresa juridică, adresa sediului, date de contact (telefon fix. / mob., fax, e-mail), rechizite bancare, indicarea datelor de contact a responsabililor de perfectare ofertei, etc.);
 • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
 • copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;
 • copia licenţei şi anexei la licenţă pentru desfăşurarea activităţii de evaluare;
 • descrierea succintă a activității întreprinderii cu confirmarea  experienței în domeniu (numărul rapoartelor perfectate pentru  perioada  anului 2017);
 • propunerea financiară, cu şi fără TVA, în MDL şi indicarea condiţiilor de achitare;
 • alte condiţii.

[04-12-2017]


Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri