На главнуюКарта сайтаFeedback
ro | ru | en
       Закупки
       Вакансии
       Контакты


Войти на сайт

логин:
пароль:
Зарегистрироваться


Приглашение принять участие в конкурсе предложений о продаже приемника ГНСС

Tip anunturi: Invitatie de prezentare a ofertelor de prețuri

Autoritatea contractanta Intreprinderea de Stat „Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului”
Adresa Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ialoveni, 100b
Telefon/fax (+373 22) 284387 / 284501
Website www.ipot.md
Obiectul achizitiei Instrumentul de geodezie (receptor GNSS)
Cod CPV 38296000-6
Cantitate 1 buc

Сеrințele de baza

 • Tipul de aparat: Receptor GNSS.
 • Canale 220 ori mai mult
 • Rate de poziţionare: 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz
 • Semnale de sateliti urmarite simultan:
  • NAVSTAR GPS (L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5)
  • GLONASS (L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3)
 • Măsurările cinimatice în reţea (RTK):
  • Orizonta ± 8mm
  • Vertical ± 15mm
  • Timpul de iniţializere pînă la 10 secunde
 • Sistema de comunicare:
  • USB
  • Bluetooth
 • Controller cu Software specializat
 • Timpul de lucru cu o baterie în regimul RTK rover 5-6 ore
Prezentarea ofertelor
Ofertantul va prezenta oferta, în colet sigilat şi semnat, la sediul Întreprinderii de Stat " Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului ", mun. Chişinău, str. Ialoveni100B.
Pe colet se va indica „Oferta de livrarea receptorul GNSS
Data limită de depunere a ofertei – 17.04.2018 ora 16:00.

Oferta trebuie să conţină:
a) Scrisoarea de înaintare cu date generale (adresa juridică, adresa sediului, telefon, fax, e-mail, rechizitele bancare, etc.), copia certificatului de înregistrare, copia licenţei de activitate în domeniu, copia extrasului din registru cu lista fondatorilor şi codul personal;
b) Propunerea tehnică: denumirea şi descrierea, datele tehnice, termenii de garanţie, date privind întreprinderile ce prestează servicii deservire post-garanţie;
c) Propunerea financiară în MDL cu și fără TVA, termenii de executare, modalitatea de achitare.

Persoana de contact
Numele: Radov Alexandr
Telefon de serviciu: +37322284387
Telefon mobil: +37369161705
mail: aradov@ipot.md


[26-03-2018]


Новости

Архив новостей

Ссылки