На главнуюКарта сайтаFeedback
ro | ru | en
       Закупки
       Вакансии
       Контакты


Войти на сайт

логин:
пароль:
Зарегистрироваться


Конкурс на выбор компании для проведения финансового аудита 2020

Concurs pentru selectarea companiei de audit pentru anul 2020.
Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului anunţă iniţierea concursului pentru selectarea companiei de audit, pentru anul 2020.
Data limită: 09.11.2020, ora 17.00.
Termenul şi structura ofertei:
  • perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile calendaristice;
  • structura ofertei de participare va conţine informaţii în corespundere cu pct. 7 a Regulamentul cu privire la modul de selectare a societăţii de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 22 decembrie 2015 şi Caietului de sarcini.
  • evaluarea ofertei şi selectarea societăţii de audit se va fi efectua ţinînd cont de informaţia expusă în ofertă şi în corespundere cu pct. 8 al Regulamentului, aprobat prin HG nr. 875/2015 şi Caietului de sarcini
  • .
Cîştigător al concursului va fi desemnată entitatea de audit selectată în condiţiile pct. 8 al Regulamentului, Caietului de sarcini şi va oferi cel mai mic preţ.
Vezi caietul de sarcini [1]
Oferta se va prezenta la adresa juridică a Beneficiarului:
mun. Chişinău, str. Ialoveni 100 ,,B”, et.2,
tel. 022 284-412, fax 022 284-501,
Notă: [1] www.ipot.md.
[01-10-2020]


Новости

Архив новостей

Ссылки