На главнуюКарта сайтаFeedback
ro | ru | en
       Закупки
       Вакансии
       Контакты


Войти на сайт

логин:
пароль:
Зарегистрироваться


Аренда недвижимости (комнат), управляемыми Государственным Предприятием „Проектный Институт по Землеустройству”

Tip anunturi: Dare în locaţiune

Autoritatea contractanta Intreprinderea de Stat „Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului”
Adresa Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ialoveni, 100b
Telefon/fax (+373 22) 284387 / 284501
Website www.ipot.md

Serviciile prestate: dare în locaţiune a bunurilor imobile (încăperi), gestionate de Î.S. „Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului”

Date despre bunuri propuse pentru dare în locaţiune:

Mun. Bălţi, str. P.Boţu 83
Destinaţia / modul de folosinţă Garaj - 4 boxe Clădirea administrativă Clădirea administrativă
amplasament parter Et. 1 subsol
suprafaţa totală, m.p. 146,8 11,7 21,2
Mun. Chişinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B
Destinaţia / modul de folosinţă Garaj / Depozit    
amplasament parter    
suprafaţa totală, m.p. 175,8 m.p.    

Alte condiţii (prezentarea la solicitarea autorităţii contractate):

a) date generale (adresa juridică, adresa sediului, telefon, fax, e-mail, rechizitele bancare, etc.);
b) copia certificatului de înregistrare, copia extrasului persoanei juridice;
c) copia extrasului persoanei juridice / copia buletinului de identitate.

Persoana de contact
Numele: Victor Lozovan
Telefon de serviciu: 0 22 72-35-74
Telefon mobil: +373 67443007
e-mail: vlozovan@ipot.md


[25-05-2021]


Новости

Архив новостей

Ссылки