На главнуюКарта сайтаFeedback
ro | ru | en
       Вакансии
       Контакты


Войти на сайт

логин:
пароль:
Зарегистрироваться


Конкурс на проведения финансового аудита 2021

 Tipul anunţului: NVITAȚIE DE PARTICIPARE

Autoritatea contractanta Intreprinderea de Stat „Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului”
Adresa Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ialoveni, 100b
Website www.ipot.md
Tip procedură achiziție concurs
Obiectul achizitiei servicii de audit a situaţiilor financiare pentru anul 2021

Condiţii de participare sunt prezentate în INVITAŢIE DE PARTICIPARE
şi CAIETUL DE SARCINI
Prezentarea ofertelor: Data limită de depunere a ofertelor - 24 ianuarie 2022 ora 16.00
Ofertantul va prezenta oferta la sediul Întreprinderii de Stat " Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului ",
mun. Chişinău, str. Ialoveni100B, et. 2 anticamera, în plic sigilat.

Persoana de contact
:
Numele: Zinaida Şpac
Telefon :+373 22284412
e-mail: zspac@ipot.md 

 


[23-12-2021]


Новости

Архив новостей

Ссылки