Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


Ogranizarea teritoriului

  • elaborarea schemelor de folosire şi protecţie a resurselor funciare;
  • efectuarea evidenţei cantitative şi calitative a proprietăţilor funciare, inclusiv evidenţa tehnică a fondului  funciar,  şi  monitoringul funciar;
  • elaborarea proiectelor pentru organizarea teritoriului gospodăriilor ţărăneşti, asociaţii agricole, etc.; 
  • elaborarea proiectelor de consolidare a terenurilor agricole;
  • elaborarea proiectelor pentru înfiinţarea plantaţiilor perene şi bacifere (livezi, vii, pomuşoare, pepiniere, etc.);
  • întocmirea materialelor privind schimbarea categoriei de destinaţie a terenurilor;
  • elaborarea documentaţiei cadastrale privind  transmiterea  şi  schimbul de terenuri;
  • pregătirea documenţaţie pentru achiziţionarea terenurilor în interesul statului şi  autorităţilor publice locale;
  • elaborarea proiectelor de protecţie  antierozională  şi contra  alunecărilor de teren în scopul protecţiei terenurilor agricole şi mediului înconjurător.


Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri