Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


Invitatie de prezentare a ofertelor de prețuri - servicii de evaluare

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor de prețuri

Autoritatea contractanta Intreprinderea de Stat „Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului”
Adresa Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ialoveni, 100b
Telefon/fax (+373 22) 284387 / 284501
Website www.ipot.md
Obiectul achizitiei servicii de evaluare

Сеrințele de baza: prestarea serviciilor conform prevederilor Legii nr. 989/2002 cu privire la activitate de evaluare, Legii 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, HG nr. 958/2003 despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile; standarde naţionale de evaluare şi alte acte normative în vigoare, precum şi standardul European ESS510, standardele sociale ale Băncii Mondiale.

Serviciile solicitate: Evaluarea terenurilor cu destinaţie agricolă (modul de folosinţă: arabil, plantaţii perene păşuni, grădini) în scopul asigurării exproprierii permanente acestora în baza Legii 120/2022 

Nr. d/o Amplasamentul bunurilor supuse exproprierii
 Volum estimativ
(nr. de bunuri supuse
exproprierii)
 Lot 1  UTA Gagauzia  263
 Lot 2  rnul Taraclia  98
 Lot 3  rnul Cahul  56

Prezentarea ofertelor: Data limită de depunere a ofertei – 11.03.2024 ora 16:00. Oferta comercială se va prezenta în formatul unic (vezi tabel de mai jos) în lei MDL, fără TVA.

Modul de folosinţa a terenului cu destinaţie agricolă,
proprietate private sau proprietate publică a UAT de niv. I
Preţ unitate (bun supus exproprierii), lei
UTA Gagauzia
rnul Taraclia
rnul Cahul
Teren arabil      
Teren cu plantaţii perene      
Teren cu plantaţii perene intensive      
Păşune      
Teren - Grădină      
Teren sub fîşii forestiere / păduri      

Ofertantul va prezenta oferta la sediul Întreprinderii de Stat  "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului", mun. Chişinău, str. Ialoveni100B sau prin intermediul e-mail: info@ipot.md

La oferta comercială se va anexa :

a) Informaţii generale despre ofertant (adresa juridică, adresa sediului, telefon, e-mail, rechizitele bancare, etc.),
b) Copia extrasului persoanei juridice,
c) Informaţii despre experienţa ofertantului. Lista serviciilor de evaluare similare realizate (finalizate) în ultimii 3 ani (cu indicarea nr / data contractului, beneficiarul serviciului, nr. de bunuri evaluate, valoarea contractuală).
d) Obligatoriu pentru prestarea serviciului: 1 evaluator certificat, angajat al ofertantului. Pentru confirmarea calificării se anexează copia certificatului de calificare a evaluatorului (valabil pină la finele a. 2025). Pentru confirmarea faptului angajării se anexează copia contractului individual de muncă.
e) Copia ultimului raport financiar.

Persoana de contact

Numele: Cristina Stoianov, administrator interimar IS IPOT
tel: 022 28 44 08 / e-mail: cstoianov@ipot.md
 

[05-03-2024]


Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri