Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


Consolidarea terenurilor agricole

Consolidarea terenurilor agricole


Consolidarea terenurilor agricole este un proces de influență primordială asupra perspectivei dezvoltării zonei rurale, în special a sectorului agricol şi include un complex de măsuri organizatorice, juridice, economice, cadastrale, ce au drept scop formarea unor masive sau terenuri compacte în spaţiu şi stabile în timp, crearea unor condiţii optime pentru folosirea lor raţională după destinaţie.
La nivel de stat s-a elaborat şi aprobat proiectul hotărîrii Guvernului ce vizează activităţile de consolidare a terenurilor agricole în perioada anilor 2012-2027 - „Strategia naţională de consolidare a terenurilor agricole”.

Necesitatea. Fragmentarea excesivă şi suprafeţele mici ale terenurilor agricole, ca rezultat al reformei de privatizare, atribuirea cotelor de teren echivalent populaţiei din sectorul agricol, au dus la scăderea drastică a productivităţii agricole, nerespectarea tehnologiilor de prelucrare şi asolament, degradarea solurilor, imposibilitatea aplicării unor practici agricole economic viabile şi prietenoase mediului, respectiv înrăutăţirea condiţiilor de mediu. Preponderenţa gospodăriilor de tip familial şi structura inadecvată a terenurilor agricole, determină o infrastructură rurală nedezvoltată, cu o perspectivă lentă de dezvoltare a sectorului agricol.

Obiectivul. Reducerea nivelului de fragmentare a terenurilor agricole, optimizarea dimensiunilor şi mărirea suprafeţelor gospodăriilor agricole.

Scopul activităţilor de consolidare a terenurilor agricole este sectorul agricol competitiv, bazat pe dimensiunile şi forma parcelelor optimă, utilizarea eficientă şi conservarea resurselor naturale ce ar contribui la dezvoltarea rurală în ansamblu.
Stimularea procesului de consolidare a terenurilor agricole este susţinută prin Hotărîre de Guvern nr.135 din 24.02.2014.
Sprijinul este acordat producătorilor agricoli pentru compensarea parţială a costurilor ce ţin de autentificarea notarială a contractelor de înstrăinare a terenurilor agricole (vînzare-cumpărare, schimb, donaţie), de taxa de stat la autentificarea contractelor respective şi de înregistrare a contractelor date la oficiile cadastrale teritoriale, inclusiv a lucrărilor cadastrale, în cazul comasărilor în vederea formării unui singur bun imobil.
Sprijinul va fi acordat în cadrul prezentei măsuri producătorilor agricoli care au consolidat, începînd cu 1 noiembrie 2012,cel puţin 3 parcele de teren, fiind adiacente una faţă de alta, prin metoda vînzării-cumpărării, schimbului, donaţiei, inclusiv care au efectuat comasarea a cel puţin 3 parcele de teren agricol, în vederea formării unui singur bun imobil.

În conformitate cu Regulamentul privind consolidarea terenurilor agricole, aprobat prin Hotarîre de Guvern nr.1075 din 01.10 2007, selectarea localocalităţii pentru implementarea proiectului de consolidare se efectuează în baza următoarelor principii:
 • respectarea principiului de bază al consolidării - aderarea benevolă la procesul de consolidare;
 • determinarea celei mai pregătite localităţi pentru demararea procesului de consolidare a terenurilor agricole;
 • elaborarea unui plan de lucru (program de consolidare în localitatea dată) efectiv şi echilibrat financiar;
 • obţinerea rezultatelor preconizate, ca urmare a implementării şi realizării Proiectului de consolidare.

Rezultate
. Prin utilizarea mecanismelor de organizare a realizării obiectivelor pe problematica abordată, prin alocarea volumului corespunzător de resurse financiare în urma implementării proiectului de consolidare a terenurilor agricole vor fi obţinute următoarele rezultate:
 • Micşorarea nivelului de fragmentare a terenurilor agricole
 • Formarea gospodăriilor agricole cu dimensiuni optimale;
 • Îmbunătăţirea managementului şi a capacităţilor de autogestiune funciară;
 • Modernizarea bazei tehnologico-materiale a sectorului agricol;
 • Creşterea nivelului de investiţii în agricultură;
 • Sporirea competitivităţii sectorului agricol;
 • Creşterea PIB-ului agrar pe cap de locuitor;
 • Dezvoltarea activităţilor antreprenoriale non-agricole în mediu rural;
 • Sporirea calităţii vieţii populaţiei în zonele rurale.
Din anul 2003 pînă în prezent, Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, a efectuat şi
efectuează lucrări de consolidare a terenurilor agricole:
 
Localităţile în care Î.S. “Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” indeplineşte
lucrări de consolidare a terenurilor agricole
 
 Acţiuni de perspectivă care vor permite o funcţionare viabilă a procesului de consolidare
Lipsa unui sistem corespunzător de comunicare între toate autorităţile şi agenţiile implicate în implementarea proiectelor de consolidare determină apariţia unor probleme în acest domeniu, care creează costuri suplimentare din bugetul statului. Prin urmare, stabilirea relaţiilor de cooperare cu agenţiile, instituţiile de stat şi alte organizaţii, va avea un impact pozitiv în procesul de consolidare. 

Din Strategia de consolidare cu un scop bine determinat, apare necesitatea elaborării unui program de informatizare şi implicare masivă a populaţiei, îndeosebi a tineretului , de care va depinde parcursul dezvoltării agricole şi dezvoltării rurale în ansamblu. Acest subiect necesită o abordare deosebit de importantă, un domeniu aparte, întrucât fără el, procesul de consolidare a terenurilor agricole nu are un viitor durabil.
 Exemplu de implementare a proiectului
 


Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri