Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


KOLHOZVINSADPROIECT

KOLHOZVINSADPROIECT

Institutul a fost înfiinţat la 6 mai 1968 conform hotărârii adunării constituante a colhozurilor asociate din 12 raioane ale republicii cu denumirea iniţială „Moldvinsadproiect”. Sovietul Miniştrilor al RSS Moldoveneşti prin hotărârea sa nr.217 din 19 iunie 1968 a aprobat Statutul Institutului moldovenesc intercolhoznic de proiectare pentru organizarea teritoriilor şi reabilitării viilor şi livezilor în colhozurile RSS Moldoveneşti. Ulterior, conform ordinului nr. 624 din 15.11.1973 al Ministerului agriculturii al RSS Moldoveneşti institutul a fost redenumit în Institutul tehnologic de proiectări „Kolhozvinsadproiect”.

Sarcinile de bază ale institutului erau:
 • organizarea şi argumentarea ştiinţifică a plantării livezilor şi viţei de vie în corespundere cu condiţiile naturale şi economice;
 • proiectarea asociaţiilor şi complexelor specializate intergospodăreşti de viticultură şi pomicultură;
 • folosirea eficientă a terenurilor pentru plantaţiile multianuale;
 • crearea condiţiilor teritorial-organizatorice pentru mecanizarea proceselor de producere şi folosirea muncii manuale.

DIRECTORII

Primul director al institutului a fost Roza Radaichina, care a activat în această funcţie în perioada anilor 1968-1986. Numirea ei în fruntea institutului a fost datorită faptului, că mult timp s-a ocupat de problemele viticulturii şi pomiculturii, lucrând în Ministerul Agriculturii din republică.
În primii cinci ani de activitate în funcţia de director au fost construite două blocuri locative, clădirea administrativă a institutului, laboratorul, garajul subteran.
În mare parte datorită ei, în institut s-a format un colectiv profesionist şi unit, capabil să rezolve cele mai complicate probleme privind dezvoltarea viticulturii şi pomiculturii.
Paralel, o atenţie sporită directorul o acorda creării condiţiilor de muncă şi de trai, instruirii tinerilor specialişti şi a celor noi angajaţi.

În 1986 institutul a fost condus de Victor Barabaş. Sub conducerea lui au continuat lucrările de proiectare a noilor plantaţii de livezi şi viţă de vie, de construcţie a cantonamentelor de câmp în plantaţiile multianuale.

Nicolai Luchianov s-a aflat în fruntea institutului în perioada anilor 1986-1990. Timp îndelungat, până a veni la institut, el a lucrat în calitate de ministru al viticulturii şi pomiculturii din republică. În cadrul institutului a iniţiat implementarea a noi forme de organizare a proceselor de producere şi de salarizare a specialiştilor. A sistematizat ordinea de planificare a volumelor de lucru şi de reorganizare a activităţii instituţiei.

În funcţia de Inginer-şef al institutului în diferite perioade au activat: Alexei Fosticov (candidat în ştiinţe tehnice), Pavel Kuzneţov, Valentin Smaghin

Activitatea institutului

Institutul elabora:
 • schemele generale cu argumentarea tehnico-economică privind amplasarea şi dezvoltarea pomiculturii şi viticulturii;
 • proiecte tehnice pentru organizarea teritoriilor de înfiinţare a noilor plantaţii de viţă de vie şi livezi pe zone, raioane şi microraioane;
 • proiecte tehnice de lucru pentru ameliorări funciare, protecţia solurilor şi combaterea eroziunilor în livezi şi vii.

PROIECTE

Specialiştii institutului au elaborat proiecte de unicat:

 • pentru plantarea livezilor de tip industrial în diferite raioane ale republicii:
  • „Pamiati Iliiciu”, raionul Slobozia, 5984 ha;
  • „Biruinţa”, raionul Râşcani, 2800 ha;
  • „Livada”, raionul Grigoriopol, 2804 ha;
  • colhozul „Kirov”, raionul Râbniţa, 2300 ha;
 • proiectarea teraselor pe pante pentru plantarea viţei de vie:
  • kolhozul „Miciurin”, raionul Orhei;
  • kolhozul „Moldova Socialistă”, raionul Glodeni;
  • proiectul pentru înfiinţarea noii plantaţii de viţă de vie pe o suprafaţă de 900 ha în colhozul „Pobeda”, raionul Taraclia.

 

Relaţii internaţionale

La nivelul relaţiilor internaţionale specialiştii institutului făceau un larg schimb de experienţă cu parteneri de peste hotare, colaborau fructuos cu întreprinderi şi organizaţii atât din fostele republici unionale (Rusia, Ucraina, Belarus, Uzbekistan, Azerbaidjan), cât şi din ţările fostului lagăr socialist (Bulgaria, Ungaria, Germania, România, Cehoslovacia, Iugoslavia).
Astfel, în vederea acordării ajutorului pentru proiectarea plantaţii indus de viţă de vie şi livezi de tip industrial pe suprafeţe extinse institutul a elaborat proiecte respective în Azerbaidjan, în regiunile Krasnodar şi Stavropol ale Federaţiei Ruse, în regiunea Gomel din Belarus. Dintre alte lucrări pot fi menţionate elaborarea documentelor de deviz şi cheltuieli a proiectelor pentru plantarea viţei de vie şi livezilor de tip industrial în sovhozurile şi colhozurile din regiunile Transcarpatică şi Cernăuţi din Ucraina.
În 1975 în colaborare cu biroul de proiectări din Potsdam şi cu participarea savanţilor institutului de cercetări ştiinţifice în domeniul pomiculturii din Drezden-Pilnitse specialiştii institutului „Kolhozvinsadproiect” au elaborat proiectul pentru plantarea în RDG a livezii intensive „Дружба-Freundscheft» pe o suprafaţă de 1740 de hectare.

La realizarea acestor succese de mare faimă ale institutului „Kolhozvinsadproiect” au contribuit în mare măsură specialiştii: Tepliţchii A., Travinschii T., Tulbure I., Melnicenco V., Kovalciuc O., Ivaşcenco L., Milevschii A., Celac M., Petrov N., Căldăruş B., Beh V., Hmurovici A., Martânov N., Duvanov V., Siveţ V., Vasilinga V., Gânju V., Marandici S., Jitnic A., Haraja L., Obrazţov B., Cuşnir A., Deşcov P., Dumitrascu I., Primciuc V., Toma N. etc.Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri