Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


Invitaţie de prezentare a ofertelor de prețuri - servicii de evaluare

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor de prețuri

Autoritatea contractanta Intreprinderea de Stat „Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului”
Adresa Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ialoveni, 100b
Telefon/fax (+373 22) 284387 / 284501
Website www.ipot.md
Obiectul achizitiei servicii de evaluare

Сеrințele de baza: prestarea serviciilor conform prevederilor Legii nr. 989/2002 cu privire la activitate de evaluare, Legii 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, standarde naţionale de evaluare şi alte acte normative în vigoare, precum şi standardul European ESS510.

Serviciile solicitate: Evaluarea despăgubirilor urmare exproprierii temporare a terenurilor cu culturi/plantaţii amplasate în zona construcţiei apeductului magistral Chişinău-Străşeni-Călăraşi

 
Nr. d/o
Denumirea serviciului
Volum
(terenuri după nr. cadastral)
1 Determinarea despăgubirii în urma distrugerii premature a culturilor anuale, ierburilor perene, plantaţiilor multianuale şi plantaţiilor forestiere ral, inclusiv  
1.1 culturi anuale 408*
1.2 ierburi perene 26*
1.3 livezi, vii 20*
1.4 plantatiilor forestiere 9*
2 Determinarea venitului ratat asociat culturilor anuale, ierburilor perene, plantaţiilor multianuale şi plantaţiilor forestiere, inclusiv  
2.1 culturi anuale 408*
2.2 ierburi perene 26*
2.3 livezi, vii 20*
2.4 plantatiilor forestiere 9*

* Volum estimativ. Volum real se apreciează numai după ieşirea evaluatorului în comun cu reprezentantul IS IPOT în teren.

Prezentarea ofertelor:  Data limită de depunere a ofertei – 25.09.2023 ora 16:00. Oferta comercială se va prezentată separat pe grupe/tipuri de servicii indicate în tabel de mai sus (unitatea de măsură – nr. cadastral), precum şi în valoarea totală în lei MDL, fără TVA.

Ofertantul va prezenta oferta la sediul Întreprinderii de Stat " Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului ", mun. Chişinău, str. Ialoveni100B sau prin intermediul e-mail: info@ipot.md

Alte condiţii: prezentarea la solicitarea autorităţii contractate
a) Date generale (adresa juridică, adresa sediului, telefon, e-mail, rechizitele bancare, etc.),
b) copia certificatului de înregistrare, copia extrasului persoanei juridice,
c) 2 evaluatori, copia certificatului de calificare a evaluatorului (cel putin pentru 1 persoană);
d) copia ultimului raport financiar;
e) copia contractului de prestări servicii de evaluare încheiat şi realizat în ultimii 5 ani (valoarea contractului / valoarea cumulativă a contractelor – nu mai putin de 100 000 lei MDL, fără TVA ).


Persoana de contact
Numele: Cristina Stoianov, administrator interimar IS IPOT
Telefon de serviciu: 0 22 72-35-75
e-mail: cstoianov@ipot.md

[18-09-2023]


Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri